beta версия

Бизнес информационни системи

Бизнес информационни системи в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Бизнес информационни системи горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти, имащи фундаментални знания по икономика и солидни познания по информационни системи като средство за управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса. Дават се задълбочени познания в областта на икономиката, компютърните науки, както и умения за приложението им.
Фундаментални и специалнизнания и умения се формират посредством учебните дисциплини:

  • Микроикономика;
  • Макроикономика;
  • Основи на управлението;
  • Финанси;
  • Теория на счетоводството;
  • Основи на правото;
  • Маркетинг;
  • Статистика;
  • Икономика на предприятието;
  • Математика;
  • Компютърни архитектури;
  • Операционни системи;
  • Компютърни мрежи и комуникации;
  • Проектиране на информационни системи;
  • Бази от данни;
  • Алгоритмизация и програмиране;
  • Приложно програмиране;
  • Планиране и управление на сигурността на информационните системи;
  • Web технологии;
  • Корпоративни информационни системи;
  • Управление на IT проекти;
  • Софтуерен бизнес;
  • Среди за разработка и др.

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност “Бизнес информационни системи”.

В специалността се подготвят специалисти, които притежават знания и умения за работа като:

  • разработчици на системи за управление на фирмите;
  • системни анализатори;
  • мениджъри на IT проекти;
  • бизнес анализатори;
  • специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайни потребители;
  • системни администратори;
  • консултанти по услуги за клиенти;
  • специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти;
  • Web разработчици и дизайнери и др.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+