beta версия

Икономика на недвижимата собственост

Икономика на недвижимата собственост в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Икономика на недвижимата собственост горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Областите на знания и умения, за които се подготвят студентите от специалност “Икономика на недвижимата собственост” в образователно-квалификационната степен “бакалавър”, са в съответствие с изискванията за развитие на европейското пространство за висше образование:

теоретични и практически проблеми в областта на икономиката на недвижимата собственост;
управление на агенциите за недвижими имоти;
управление на сделките с недвижимата собственост;
оценяването на недвижимата собственост;
други области на икономиката на недвижимата собственост, които не са посочени по-горе

Професионална реализация:

 • Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

  • мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;

  • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;

  • преподавател в средно или висше училище;

  • учител в средно училище или лицензиран образователен център;

  • експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижимата собственост, отдел, звено и др.;

  • икономист по недвижима собственост в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;

  • консултант във фирма по управление на проекти за развитие на недвижима собственост;

  • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество или агенция (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган).

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+