beta версия

Мениджмънт

Мениджмънт в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Мениджмънт горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението, както и управленски умения за ръководство на организации от различен тип – ръководене на собствен бизнес и др.
По-важни изучавани дисциплини са:

  • Теория на управлението;
  • Стратегическо управление;
  • Управление на човешките ресурси;
  • Предприемачество и малък и среден бизнес;
  • Корпоративно ръководство;
  • Управление на публичния сектор;
  • Международен мениджмънт;
  • Фирмена култура;
  • Психология на управлението;
  • Бизнес комуникации.

Професионална реализация:

Завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” получават професионална квалификация “мениджър”.

Завършилите тази специалност се реализират като:

  • мениджъри в различните нива на управление в производствените фирми, търговските фирми, в организациите в сферата на услугите, в банково-застрахователния бизнес, в социално ориентираните дейности (здравеопазване, образование и др.), културата и държавната администрация;
  • ръководители на отдели, звена и направления; предприемачи, ръководители в стопански и други организации и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+