beta версия

Статистика и иконометрия

Статистика и иконометрия в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Статистика и иконометрия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите от тази специалност се обучават задълбочено в приложението на разнообразни статистически и иконометрични методи в практиката на фирмите. При планирането на всеки един процес в компанията се налага анализиране на минало поведение и прогнозиране на бъдещото състояние на различни процеси. Това са и основните умения, които се цели да бъдат формирани у бъдещите специалисти.

Професионална реализация:

  • Завършилите тази специалност могат да бъдат назначени в публични и в частни институции като Агенцията за икономическите анализи и прогнози, Националния статистически институт, в частните дружества по застраховане, финанси, маркетингови изследвания и др. на следните позиции:

    • Статистици: статистик; статистик-изучаване на общественото мнение; статистик-демограф; статистик-икономическа статистика; статистик-финансова статистика и др.

    • Стопански специалисти: аналитик-проучване на пазари; експерт по финансови и стопански анализи; анализатор банки; експерт стопанска дейност; отчетник по статистически документи и др.

    • Икономисти: икономист-иконометрия; икономист-плановик, специалисти с аналитични и контролни функции; специалисти-изследователи и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+