beta версия

Специалности в Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автоматика, информационна и управляваща техника
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Биотехнология
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Геология и геоинформатика
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Екология и опазване на околната среда
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Електроенергетика и електрообзавеждане
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Компютърни технологии в инженерната дейност
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Маркшайдерство и геодезия
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Механизация на минното производство
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Обогатяване и рециклиране на суровини
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Подземно строителство
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Приложна геофизика
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Разработване на полезни изкопаеми
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Сондиране и добив на нефт и газ
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Управление на ресурси и производствени системи
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Хидрогеология и инженерна геология
Минно-геоложки университет ''Св. Иван Рилски''
София
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+