beta версия

Администрация и управление

Администрация и управление в НБУ - София

Нов български университет

Университети със специалност Администрация и управление горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Основи на информатиката, Увод в социалната психология, Политология, Въведение в икономиката, Глобалният свят; практически курсове като - Човешко поведение в работна среда, Администрация на европейските институции, Основи на публичната администация, Информационни продукти в публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

Практическото обучение включва практики и стажове в Народно събрание, Министерски съвет, министeрства, агенции, Програма за развитие на ООН, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Румъния, Австрия, Германия, Турция, Финландия.

Професионално развитие:

Знания за цялостната нормативна база на публичния сектор и за системите за управление на дейности, осъществявани от администрацията;

Умения за прилагането на законите и нормативната база в административната среда, да работят със съвременни информационни технологии, да подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда.

Завършилите програмата са: специалист по администрация и управление; специалисти в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства и агенции, областни и общински администрации, в различни административни структури.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+