beta версия

Специалности в Русенски университет ''Ангел Кънчев''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Автомобилно инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Аграрно инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Акушерка
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Бизнес мениджмънт
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Биотехнологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Български език и история
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Европеистика и глобалистика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Европеистика и многостепенно управление
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Екология и техника за опазване на околната среда
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Електроенергетика и електрообзавеждане
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Електроинженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Електроника
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Ерготерапия
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Земеделска техника и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Икономика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Индустриален мениджмънт
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Индустриално инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Информатика и информационни технологии в бизнеса
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Информационни и комуникационни технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Информационни и комуникационни технологии(на английски език)
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Кинезитерапия
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Климатизация, хидравлика и газификация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Компютърни науки
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Компютърни системи и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Компютърно управление и автоматизация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Маркетинг
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Математика и информатика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Материалознание и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Машинно инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Медицинска сестра
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Международни икономически отношения
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Мениджмънт и сервиз на техниката
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Мениджмънт на качеството и метрология
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Механотехника и мехатроника
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Начална училищна педагогика и чужд език
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Педагогика на обучението по български език и чужд език
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Педагогика на обучението по физика и информатика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Право
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Предучилищна и начална училищна педагогика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Промишлен дизайн
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Публична администрация
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Растениевъдство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Социална педагогика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Социални дейности
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Строително инженерство
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Телекомуникационни системи
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Технологии и логистика на водния транспорт
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Технология и управление на транспорта
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Технология на храните
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Транспортна техника и технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Финансова математика
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Химични технологии
Русенски университет ''Ангел Кънчев''
Русе
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+