beta версия

Аграрна икономика

Аграрна икономика в СА - Свищов

Стопанска академия ''Димитър Ценов''

Университети със специалност Аграрна икономика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението на студентите в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” се извършва с цел подготовката на висококвалифицирани икономисти с базови, широкопрофилни и отраслови познания, позволяващи успешно решаване на икономически проблеми при организация и управление на технологическите процеси в аграрното производство и при реализацията на селскостопанската продукция. Широко-профилната подготовка на аграр­икономистите е предпоставка за успешното им включване и в други сфери на стопанската практика, които са свързани с аграрния сектор.

Професионална реализация:

 • Формираните професионални знания и умения ще им предоставят възможност за:

  • компетентно и ефективно управление на земеделски кооперации, сдружения, фермерски стопанства;

  • областни и общински земеделски служби;

  • банкови и застрахователни организации, обслужващи аграрния сектор;

  • и други в контекста на европейската идентификация на страната.

 • както й подготовка на кадри за бъдеща научноизследователска работа по:

  • аграрно предприемачество;

  • аграрен мениджмънт;

  • агромаркетинг;

  • разработване на бизнес проекти;

  • участие в разработване на инвестиционни програми и други.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+