beta версия

Специалности в Софийски университет ''Св. Климент Охридски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Арабистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Арменистика и кавказология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Археология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Архивистика и документалистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Астрофизика, метеорология и геофизика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Балканистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Библиотечно-информационни науки
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биология и английски език
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биология и химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биомениджмънт и устойчиво развитие
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Биотехнологии
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Българска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Връзки с обществеността
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
География
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
География и биология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Геология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Европеистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Екология и опазване на околната среда
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Екохимия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Етнология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Журналистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Изобразително изкуство
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Икономика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Икономика и финанси
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Индология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Инженерна физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Инженерна химия и съвременни материали
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Информационни системи
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Иранистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Испанска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
История
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
История и география
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
История и философия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Италианска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Квантова и космическа теоретична физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Китаистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Класическа филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Книгоиздаване
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Компютърна химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Компютърни науки
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Комуникации и физична електроника
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Кореистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Културология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Логопедия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Математика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Математика и информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицина
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицинска сестра
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Медицинска физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Международни отношения
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Минало и съвремие на Югоизточна Европа
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Молекулярна биология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Музика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Начална училищна педагогика и чужд език
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Немска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Неформално образование
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Новогръцка филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Оптометрия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Педагогика на масовата и художествена комуникация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Политология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Португалска фиология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Право
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Предучилищна и начална училищна педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Предучилищна педагогика и чужд език
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Приложна математика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Психология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Публична администрация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Регионално развитие и политика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Румънска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Руска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Скандинавистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Славянска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Софтуерно инженерство
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Социална педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Социални дейности
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Социология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Специална педагогика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Статистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Стопанско управление
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Теология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Туризъм
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Тюркология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Унгарска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Фармация
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физика и информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физика и математика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Физическо възпитание и спорт
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Философия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Фотоника и лазерна физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Френска филология
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Химия и информатика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Химия и физика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Южна, Източна и Югоизточна Азия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Ядрена техника и ядрена енергетика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Ядрена химия
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Японистика
Софийски университет ''Св. Климент Охридски''
София
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+