beta версия

Астрофизика, метеорология и геофизика

Астрофизика, метеорология и геофизика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Астрофизика, метеорология и геофизика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Завършващите специалността АСТРОФИЗИКА, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на астрономията, астрофизиката, метеорологията, океанографията и геофизиката. Те са пълноценно подготвени в своята професия, със солидна и широкопрофилна професионална подготовка, владеещи стопанските, организационните и социалните механизми в своята сфера на действие, способни сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация.

Освен базисното университетско образование по физика, което е еднакво с това на всички останали физични специалности, студентите получават специализирани знания в областта на астрофизиката, метеорологията и геофизиката. Специализацията е на модулен принцип според избора на едната от трите науки, която интересува студента. В зависимост от избрания модул студентите, завършили специалност “Астрофизика, метеорология и геофизика”, се дипломират с образователно-квалификационна степени „бакалавър по физика - астрофизик”, „бакалавър по физика - метеоролог” или „бакалавър по физика - геофизик”.

Бакалаврите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” в зависимост от избания модул притежават следните по-специални умения: да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложна астрономия, астрофизика, метеорология, океанография и геофизика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на тези области от физичните науки са необходими; да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории; да извършват наблюдения на обекти в Космоса, атмосферата, хидросферата и земната кора; да използват съвременната електронно-изчислителна техника за провеждане и обработка на резултатите от измерванията; да извършват проучвания, експертизи, прогнози и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката, производството и околната среда, в чиито основи лежат физичните явления от съответните дялове на физиката; да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрономията, метеорологията, геофизиката и математиката.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+