beta версия

Библиотечно-информационни науки

Библиотечно-информационни науки в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Библиотечно-информационни науки горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Образователни цели 

Да даде на студентите съвременно образование по програми, съгласувани с други европейски университети на основата на Европейската система за трансфер на кредити.

Професионални цели 

Подготовка на специалисти за работа със съвременни технологии за съхраняване, търсене и достъп до информационни източници; информационно обслужване на институциите, бизнеса, социалната сфера, културата и международния информационен обмен.

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие 

Завършилите са подготвени за работа в научни и специализирани библиотеки, информационни центрове, структури и звена с производствени, брокерски или дистрибуторски функции, документационни служби на издателства, периодични издания и други средства за масова информация и др.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+