beta версия

Биология и химия

Биология и химия в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Биология и химия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите от специалност Биология и химия получават широка базисна подготовка по биологични и химични , както и специализирана подготовка по психолого-педагогически и методически науки.
Базисната подготовка на студентите се обогатява от голям брой избираеми дисциплини от областта на биологията и химията, както и с дисциплини с педагогическа насоченост като образователен мениджмънт, проектите в биологичното образование, електронното учене, диагностиката и екологичното образование. Завършилите бакалаври имат право да продължат образованието си в различни катедрени и интердисциплинарни магистърски програми за профилиране по интереси в областта на биологията, химията и педагогиката.

Професионална реализация:

Дипломираните бакалаври могат да се реализират във всички видове държавни и частни училища в България като преподаватели по следните учебни предмети: Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява и възможност за работа в различни неправителствени организации като методически експерти, в районните педагогически центрове и регионални инспекторати по образованието.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+