beta версия

Биология

Биология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Биология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите от специалност Биология придобиват знания и практически умения в областта на биологическите науки, като акцентът е поставен на организмово равнище. Те се подготвят да изследват биологията на организмите на клетъчно-организмово, популационно и екосистемно ниво в научно-функционален и приложен аспект, с оглед на провеждане на научно-изследователска, научно-приложна, производствена и педагогическа дейност. Чрез широк набор избираеми и факултативни курсове студентите получават профилирани знания и умения в различни направления на ботаниката, зоологията, паразитологията, микробиологията, екологията, генетиката, хидробиологията, клетъчната биология и др.

Професионална реализация:

Завършилите получават квалификационна степен "бакалавър по биология". Професионалната квалификация на биолозите бакалаври е/следва да се очаква в различни държавни, кооперативни и частни институции и фирми, имащи отношение към изучаване и приложение на закономерностите в живия свят и към рационалното и устойчиво природоползване, в областта на селското стопанство, медицината, екотуризма, рибарството, водопречиствателните технологии, биологичния контрол на природни ресурси. В качеството си на изпълнителски кадри те могат да работят в системата на министерствата на земеделието, здравеопазването, околната среда и водите, в академични и ведомствени институти.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следните линкове:

за редовно обучение:

за задочно обучение:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+