beta версия

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Биомениджмънт и устойчиво развитие в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Информация

Нова специалност в Биологически факултет е Биомениджмънт и устойчиво развитие. В духа на промените в съвременната икономика, тази специалност е насочена да развива у биолозите високи адаптивни умения, предприемачески дух и способност да се включват във фирмени дейности с подчертан икономически интерес.

Бакалаврите по биомениджмънт и устойчиво развитие придобиват знания и умения, които намират приложение при управлението на:

  • Структурните, функционалните особености и биоразнообразието на организмите, опазването на природната среда и съответните икономически аспекти;

  • Устойчивото развитие на биологичните и антропогенно повлияните системи, биоресурсите в естествени и производствени условия и тяхното рационално използване;

  • Оценка, окачествяване на природните ресурси, тяхното устойчиво използване, включване в технологични процеси и по-нататъшното им ефективно възпроизводство;

  • Екологичните, икономическите и бизнес аспектите с оглед решаване на природо-ресурсните, енергийните и социално-икономическите глобални проблеми.

Бакалаврите по биомениджмънт и устойчиво развитие могат да работят като:

  • Експерти и консултанти на специализирани структури в държавния и в частния сектор, в неправителствени организации и в научно-изследователски звена, свързани с устойчивото развитие на природните ресурси;

  • Като специалисти и ръководители на екипи в различни сфери на стопанската, обществената и научно-изследователската практика в областта на екотуризма, селския туризъм, селското стопанство, маркетинга на фармацевтични и диагностични продукти, биоенергетиката, екологичните технологии и др.;

  • В частни фирми като специалисти по въвеждане и поддържане на системите за управление на околната среда, ISO-14000 стандартите за окачествяване на природните ресурси, в научно-изследователски колективи, разработващи специфични проблеми на биомениджмънта и устойчивото развитие.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+