beta версия

Биотехнологии

Биотехнологии в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Биотехнологии горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Студентите от специалност Биотехнологии придобиват знания и умения да работят с микроорганизми и тъканни култури, да ги идентифицират и култивират в лабораторни и промишлени условия, да определят продуктите от тяхната дейност, да познават методите на генното и клетъчно инженерство и да ги прилагат при работа с микроорганизми, животни и растения, да имат допълнителни умения по контролиране и оптимизиране на биотехнологични процеси, по създаване и приложение на екологичните биотехнологии, биотехнологиите за алтернативни енергийни източници и биотехнологичната синтеза.
Завършилите получават квалификационната степен „бакалавър по биотехнологии". Те намират своята професионална реализация в частни, кооперативни и държавни фирми и лаборатории с обект на дейност създаване, производство, реализация и контрол на разнообразни хранителни, лекарствени и екологични биопродукти. Като изпълнителски кадри те могат да работят в научни институти и звена, където се изследват и създават производствени процеси, свързани в биологичната трансформация на суровини и материали, а именно: фирми и научно-изследователски звена на биотехнологичната, химическата и фармацевтичната промишленост, институтите по молекулярна биология, микробиология, имунология, биоорганична химия в системата на БАН.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+