beta версия

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Физическо възпитание и спорт горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Информация

 • От уч. 2009/2010 г. започва да функционира нова за факултета специалност Физическо възпитание и спорт в професионално направление „Педагогика на обучението”, в която се подготвят педагози за всички степени на средното образование.

 • Завършилият бакалавърска степен има право да работи като:

  • учител по физическо възпитание и спорт в различните степени на образователната система в Република България

  • инструктор по различни спортове

  • организационен работник в областта на физическото възпитание и спорта

  • възпитател в домове за деца

  • преподавател в детски школи

  • ръководител на групи с ученици за извънкласна дейност

  • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца и ученици

  • консултант и сътрудник в масмедиите

  • научен работник

  • мениджър в областта на образованието и спорта.

 • Бакалавърът по Физическо възпитание и спорт получава академична подготовка в областта на педагогическите, психологическите, медико-биологичните и други базисни за специалността дисциплини. Специализираната академична подготовка включва придобиване на знания и умения в дисциплини, пряко свързани с физическото възпитание и спорта. Получилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си за придобиване на магистърска степен и в други програми на Софийския университет и други висши училища у нас и в чужбина.

 • Конкретната приемна процедура за специалността предвижда кандидатстудентски изпит или матура по Български език и литература или История на България, или География на България или Биология, а от дипломата балообразуващи оценки ще бъдат Физическо възпитание и Български език и литература.

Учебен план горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+