beta версия

Фотоника и лазерна физика

Фотоника и лазерна физика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Фотоника и лазерна физика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

  • Специалистите, придобили степента “бакалавър” по специалност “Фотоника и лазерна физика”, ще бъдат подготвени да извършват научно-изследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката. Ще познават и прилагат на практика основните теоретични, изчислителни и експериментални методи и подходи в областта. Ще могат да използват специализиран софтуер за моделиране, инженерно проектиране, регистриране и обработка на данни в областта на фотониката. Ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Така те ще могат сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и да повишават своята квалификация.

  • Подготовката им позволява реализация в университетите и висшите училища, в Българската академия на науките, в научни и фирмени лаборатории, в поделенията на Националния център по метрология, в звена, работещи с научнотехническа и патентна информация, във фирми разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери, във фирми по технологични и телекомуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника, в системата на Министерството на образованието, младежта и науката, на длъжност “специалист с висше образование (физик)”, в съответните отдели към Министерство на отбраната, и към Министерство на промишлеността, също и в научноизследователски институти и фирми извън България. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области - информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областта на високотехнологичното производството на микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика). Могат, натрупвайки опит да започнат успешен самостоятелен високотехнологичен бизнес.

  • Продължавайки образованието си в следващите степени, “магистър” и “доктор”, ще могат да се реализират и като преподаватели и/или изследователи в различните области на фотониката.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+