beta версия

География и биология

География и биология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност География и биология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

  • Студентите от специалност География и биологияполучават широка базисна подготовка по биологични и географски науки, както и специализирана подготовка по психолого-педагогически и методически науки. Базисната подготовка на студентите се обогатява от голям брой избираеми дисциплини от областта на биологията и географията, както и с дисциплини с педагогическа насоченост като образователен мениджмънт, проектите в биологичното образование, електронното учене, диагностиката и екологичното образование. Завършилите бакалаври имат право да продължат образованието си в различни катедрени и интердисциплинарни магистърски програми за профилиране по интереси в областта на биологията, географията и педагогиката.

  • Дипломираните бакалаври могат да се реализират във всички видове държавни и частни училища в България като преподаватели по следните учебни предмети: Човекът и природата, Биология и здравно образование, География и икономика. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява и възможност за работа в различни неправителствени организации като методически експерти, в районните педагогически центрове и регионални инспекторати по образованието.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+