beta версия

Химия и физика

Химия и физика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Химия и физика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалността „Химия и физика“ е педагогическа. Тя е с дългогодишни традиции в Пловдивския университет и се развива съвместно с Физическия факултет. Програмата за обучение по специалността бе обновена с цел осигуряване на съвременно ниво на подготовка на учители за средното образование у нас в съответствие с новите образователни документи за СОУ. В програмата са предвидени хоспетиране, текущи и преддипломни педагогически практики в базови училища.

Професионална Реализация

Прогнозите за развитие на трудовия пазар у нас и в чужбина сочат сериозен недостиг на преподавателски кадри след 2014 г. Търсенето на квалифицирани млади кадри в образованието ще даде възможност за бърза реализация на дипломиралите се по тази специалност.
Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си във факултета в магистърската програма „Учител по химия“ или да изберат друга, свързана с химията, физиката или педагогиката програма за получаване на образователно-квалификационната степен „магистър“.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+