beta версия

Информационни системи

Информационни системи в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Информационни системи горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Цели

Образователни

  • Даване на фундаментални знания, както в различните направления на информационните технологии – основна част на информационните системи, така и по отношение на средствата за бизнес развитие.   

Професионални

  • Подготовка на висококвалифицирани специалисти по информационни системи, способни да прилагат теоретичните си знания при разработване и поддържане на информационни системи.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

  • Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по информационни системи могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират като: специалисти по проектиране, разработка и внедряване на информационни системи; специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи; специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни, системи за вземане на решения, електронна търговия и др.; администратори на бази от данни; специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти.

Техническо оборудване на специалността

  • За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

Области на изследователска дейност

  • Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в информационните системи.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+