beta версия

Италианска филология

Италианска филология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Италианска филология горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Цели

Образователни

Осигуряване на качествено университетско образование по професионалното направление “Филологии”, което да отговаря н изискването за формиране на висококвалифицирани специалис италиански език и литература.

Професионални

Осигуряване на качествено университетско обучение за придобиване на професионална валификация “учител по италиански език и литература” и за професионална реализация на студентите като преводачи и специалисти по италиански език и литература.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите, които придобиват степен “бакалавър”, имат възможност да продължат обучението си в магистърски програми или да започнат работа като учители по италиански език и литература в средни училища и в езикови школи и като преводачи в италиански и смесени българско-италиански фирми, в държавни учреждения, в средствата за масова информация и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+