beta версия

Молекулярна биология

Молекулярна биология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Молекулярна биология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите от специалност Молекулярна биология изучават биологичните процеси и явления на клетъчно, молекулярно и нано-равнище. Завършилите специалност Молекулярна биология получават богати познания по химия, физика, математика и информатика като предпоставка за задълбочените знания и умения по биохимия, молекулярна имунология и вирусология, генетика, микробиология, биофизика, физиология на растенията, физиология на животните и човека.

Професионална реализация:

Дипломиралите се получават квалификационната степен „бакалавър по молекулярна биология". Те могат да работят като специалисти с висше образование в частни, кооперативни и държавни фирми и лаборатории по молекулярна диагностика в областта на медицината, съдебната медицина, оценката на природните ресурси, в биотехнологични фирми и лаборатории, в научни институти и звена (БАН, медицински, селскостопански екологични институти), където се извършват молекулярно-биологични изследвания с биообекти.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+