beta версия

Неформално образование

Неформално образование в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Неформално образование горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

  • От академичната 2008/2009 година към Факултета по педагогика се разкрива нова специалност от образователно-квалификационната степен бакалавър - Неформално образование. Тя има за цел да подготви кадри с висше образование за нуждите на интензивно развиващата се сфера на допълнителни и алтернативни образователни услуги за деца и възрастни, предоставяни от специализирани държавни, частни и неправителствени организации извън официалната (формална) образователна система, даваща образователна степен (училища, колежи, университети и др.). Обучението в програмата е ориентирано към получаването на: (1) базисна хуманитарна, социална и организационно-управленска подготовка; (2) солидна фундаментална, специализираща и практическа подготовка за педагогическа работа с деца, младежи и възрастни в неформална, алтернативна образователна среда; (3) комплексна подготов-ка за работа в широк набор от образователни институции за допълнително и продължаващо образование, за занимания през свободното време, за консултиране и посредничество при търсене на образователни услуги и др.

 

Учебен план горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+