beta версия

Румънска филология

Румънска филология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Румънска филология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Цели

Образователни

Посредством интензивно обучение в курса по практически румънски и преподаване на теоретичните дисциплини на чуждия език се постига висока степен на владеене на езика в края на курса на обучение. Дипломиралите се специалисти притежават не само задълбочени познания в областта на историята и културата на Румъния, историята на румънската литература, румънското езикознание, но и виждане за мястото на румънския език и литература в контекста на романистиката и балканистиката, както и за българо-румънските езикови и литературни връзки.

Професионални

Специалността задоволява нуждите от специалисти по езика, литературата и кул- турата на Румъния, чиято професионална реализация отговаря на потребностите както на страната, така и на региона. Тя осигурява кадри, подготвени на високо професионално равнище, които спомагат за развитието на сътрудничеството между две съседни страни с близки културни и исторически особености и общ път на социално-икономическо развитие.

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

В Румънска филология се подготвят специалисти по румънски език, които се реализират като преподаватели, преводачи, журналисти, редактори, изследователи. Завършилите имат възможност да продължат обучението си в магистърски програми или специализации в СУ и други висши училища в България и Румъния.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+