beta версия

Социална педагогика

Социална педагогика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Социална педагогика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите получават цялостна теоретическа и практическа подготовка,която им позволява да се реализират като висококвалифицирани специалисти /на бакалавърско равнище/ по социална педагогика. В основата на тази подготовка са задълбочените знания и умения в областта на педагогиката /дидактиката, теорията на възпитанието, семейната педагогика, андрагогиката, гражданското образование, сравнителното образование, специалната педагогика и др./ и психологията /обща психология, възрастова психология, педагогическа психология, социална психология, психология на личността и др./. Важна роля за разширяване на квалификацията имат също така познанията по социология, етика, анатомия и физиология, социална политика, социално законодателство и социална защита, професионално ориентиране и др. Социалният педагог придобива знания и умения в областта на аудиовизуалните и информационните технологии на обучението. Първостепенно значение има овладяването на общи и конкретни технологии за социална работа и управление на социално - педагогическите заведения; придобива специални умения за извършване на социално-педагогическо консултиране и подпомагане; за професионално развитие на работната сила; за работа с възрастни и стари хора; за работа с лица с девиантно и деликвентно поведение. Особено внимание се отделя на подготовката на социалните педагози и като социални работници с оглед дейността им като педагогически съветници, консултанти по училищно, семейно и професионално консултиране, отклонения в поведението и взаимоотношенията, противообществени прояви.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+