beta версия

Тюркология

Тюркология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Тюркология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Цели

Образователни

Специалност тюркология дава основни знания по езика в неговото историческо развитие и съвременно състояние. Студентите се запознават с тюркските и алтайските езици, които са родствени на турския, и добиват представа за мястото му в системата на езиковото родство.Студентите получават знания и по много важните за България проблеми за ролята на прабългарския субстрат във формирането на българския език, както и за същността и значението на турските диалекти.

Професионални

Специалност тюркология подготвя специалисти за различните области на науката и практиката, в които е необходимо владеенето на турски език. Завършилите получават професионална квалификация Филолог-тюрколог и учител по турски език и литература.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Завършилите могат да работят като преводачи, журналисти, редактори, говорители в радиото и телевизията, екскурзоводи, сътрудници в различни държавни учреждения, фирми, туристически обекти, обществени организации, библиотеки,

музеи, книгоиздателства и други културни институти. Специалността осигурява и педагогическа правоспособност. Бакалаврите тюрколози могат да продължат образованието си в магистърските степени на различни факултети.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+