beta версия

Ядрена химия

Ядрена химия в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Ядрена химия горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Информация

  • Целта на тази образователно-квалификационната степен е подготовката на квалифицирани специалисти химици със задълбочени специфични познания и умения в областта на радиоактивността и ядрената химия, способни да се реализират професионално в страната и в чужбина и да продължат образованието си.

  • Завършилите специалността са подготвени за:

    • Основни видове професионална дейност: Участие в изследователска, технологично-внедрителска, аналитична и производствена дейност в областта на химията и по-конкретно в областта на ядрената химия.

    • Специализирани видове професионална дейност: Решаване на химични и радиохимични проблеми при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци; участие във фундаментални и научно-приложни изследвания, разработване и внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи технологии и производствена дейност в получаването и приложението на радиоизотопи, белязани съединения и радиофармацевтични препарати в областта на ядрената химия и радиохимията, радиационната химия, радиоекологията, биологията, физиката, медицината, селскостопанските и технически науки, геологията; разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ и охарактеризиране на радиоактивни изотопи и белязани съединения в природни и техногенни продукти.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+