beta версия

Специалности в Университет за национално и световно стопанство


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Аграрен бизнес
Университет за национално и световно стопанство
София
Администрация и управление
Университет за национално и световно стопанство
София
Администрация и управление с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес адиминистрация
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес икономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес икономика с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес информатика и комуникации
Университет за национално и световно стопанство
София
Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Европеистика
Университет за национално и световно стопанство
София
Екоикономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Застраховане и социално дело
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на околната среда с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на отбраната и сигурността
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на транспорта
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на туризма
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на туризма с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на търговията
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика на човешките ресурси
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономика с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Икономическа социология и психология
Университет за национално и световно стопанство
София
Интелектуална собственост и бизнес
Университет за национално и световно стопанство
София
Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Макроикономика
Университет за национално и световно стопанство
София
Маркетинг
Университет за национално и световно стопанство
София
Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Медии и журналистика
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни икономически отношения
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни икономически отношения с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Международни отношения
Университет за национално и световно стопанство
София
Мениджмънт на недвижимата собственост
Университет за национално и световно стопанство
София
Политическа икономия
Университет за национално и световно стопанство
София
Политология
Университет за национално и световно стопанство
София
Право
Университет за национално и световно стопанство
София
Предприемачество
Университет за национално и световно стопанство
София
Прогнозиране и планиране
Университет за национално и световно стопанство
София
Публична администрация
Университет за национално и световно стопанство
София
Регионално развитие
Университет за национално и световно стопанство
София
Социология
Университет за национално и световно стопанство
София
Статистика и иконометрия
Университет за национално и световно стопанство
София
Стопанска логистика
Университет за национално и световно стопанство
София
Счетоводство
Университет за национално и световно стопанство
София
Творчески индустрии и бизнес
Университет за национално и световно стопанство
София
Финанси
Университет за национално и световно стопанство
София
Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
Университет за национално и световно стопанство
София
Финансов контрол
Университет за национално и световно стопанство
София
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+