beta версия

Аграрен бизнес

Аграрен бизнес в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Аграрен бизнес горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на агробизнеса. Специален акцент се поставя върху: аграрната политика, аграрния маркетинг и мениджмънт, диагностичния анализ на земеделското стопанство, предприемачеството в агробизнеса и др.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Мениджмънт", "Борсови операции", "Количествени методи и модели", "Иновации", "Управление на човешките ресурси", "Управленски информационни системи", "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Системи за управление на качеството", "Икономика на околната среда и природните ресурси", "Банково дело и взаимоотношения с банките", "Индустриални отношения", "Производствени практики в агробизнеса", "Технологии в земеделието", "Развитие на селските райони", "Агроекология и екологична политика", "Оценка на земи и биологични активи".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учеб­ни дисциплини: "Аграрна икономика", "Аграрна политика", "Аграрен маркетинг", "Аграрен мениджмънт", "Предприемачество в агробизнеса", "Малък и семеен агробизнес", "Стратегическо управление в агробизнеса", "Окачествяване и преработка на земеделски продукти", "Инвестиции в агробизнеса", "Социална политика в агробизнеса", "Организационно поведение", "Международни сделки със селскостопански стоки".

Завършилите специалността могат да работят като: мениджъри на еднолични и дружествени агрофирми и арендни стопанства; икономисти и експерти в агроиндустриални предприятия; маркетолози в търговията със селскостопански стоки, брокери на селскостопански и хранителни стоки, мениджъри на земеделски обслужващи предприятия и агрофирми; преподаватели в икономическите и селскостопанските колежи и техникуми; специалисти и експерти в Министерството на земеделието и горите, фонд "Земеделие", областните и общинските служби "Аграрно развитие", неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+