beta версия

Икономика на транспорта

Икономика на транспорта в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Икономика на транспорта горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Подготвя висококвалифицирани специалисти за фирмите на железопътния, автомобилния, водния, въздушния и други видове транспорт. Получената теоретична и приложна подготовка ще им позволи да оценяват финансовите резултати от дейността на транспортните фирми, да предлагат решения за тяхното подобряване, да разработват стратегии, прогнози, бизнес планове и др.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Транспорт и застраховане", "Основи на комуникациите", "Корпоративна сигурност", "Основи на туризма", "Информационни технологии", "Количествени методи и модели", "Управление на човешките ресурси", "Иновации", "Борсови операции", "Системи за управленски контрол", "Икономика на транспорта", "Транспортно проектиране" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Предприемачество в транспорта", "Икономически анализ на транспортната фирма", "Управление на транспорта", "Международен транспорт", "Технология на транспортните процеси", "Индустриален бизнес", "Регионални екологични конфликти", "Финансов мениджмънт на транспортната фирма", "Пътнически транспорт", "Маркетинг на транспорта", "Организация на транспорта в отраслите", "География на транспорта" и др.

Всички студенти, завършили втори курс, могат да кандидатстват за стипендиантски програми на БДЖ, а договори със сдруженията на превозвачи и спедитори предвиждат завършилите да работят по специалността си.

Завършилите специалността могат да работят като: мениджъри, икономисти, аналитици, проучватели, прогнозисти и др. във всички видове транспортни фирми, транспортни отдели на външнотърговски фирми, пред- ставителства на фирми с международна транспортна дейност в чужбина, индустриални и туристически фирми, транспортно-спедиторски организации и др., специалисти по вътрешнофирмено планиране и прогнозиране в отделните видове транспорт и по организация на транспортната дейност в различни отрасли на националното стопанство, да разработват насоките за развитие на транспортните фирми и повишаване конкурентоспособността им на вътрешния и международния транспортен пазар.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+