beta версия

Интелектуална собственост и бизнес

Интелектуална собственост и бизнес в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Интелектуална собственост и бизнес горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

В България единствено УНСС подготвя специалисти по интелектуална собственост в системата на висшето образование. Потребностите от тях стават все по-големи, защото индустриите и фирмите все повече разчитат на интелектуални продукти, за да осигурят своето развитие и конкурентоспособност. Специално място в обучението се отделя на патентните проучвания, финансовия потенциал на обектите на интелектуална собственост, счетоводното им отразяване като нематериални активи на фирмата и най-вече - на търговията с интелектуални продукти. Проблемите се разглеждат чрез режимите на националното законодателство, правото на ЕС, международните договори в областта на интелектуалната собственост и практиката в страната и света.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Човешки ресурси", "Социална политика", "Икономическа култура", "Икономическа политика", "Икономика на обществения сектор", "Индустриални отношения", "Микроикономическа теория", "Организационно поведение", "Евристични методи", "Проектиране на управленски информационни системи", "Одитинг", "Иновации", "Институционална икономика", "Демография", "Фирмена култура", "Въведение в иконометрията", "Интернет и WEB-дизайн", "Търговско право".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Право на индустриална собственост", "Патенти и патентна политика", "Управление на търговските марки", "Промишлен дизайн", "Авторско право", "Лицензионна търговия", "Патентни проучвания", "Сертификационни системи и стандарти", "Фирмена сигурност и икономическо разузнаване", "Артмениджмънт", "Бизнес етика", "Колективно управление на художествената собственост", "Счетоводство на НМА", "Биотехнологии и селекционерски постижения", "Лицензиране на художествена собственост", "Нелоялна конкуренция".

Завършилите специалността могат да работят не само на традиционни длъжности за икономисти, но и на такива, които изискват специални познания и умения за управление и използване на интелектуалната собственост в областта на патентната, марковата и лицензионната стратегия на фирми от всички сфери, издателски, софтуерни, музикални, филмови и други компании, радио- и телевизионни организации, галерии, музеи и други културни организации, в Агенция "Митници", НСБОП, Патентното ведомство, Министерството на културата, организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права и др.

 

Учебен план горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+