beta версия

Медии и журналистика

Медии и журналистика в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Медии и журналистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

В бакалавърска степен на специалността студентите получават теоретични познания и частични практически умения в областта на общата теория на журналистиката, социалните и политическите науки, културологията и хуманитаристиката, медийните технологии и информатиката.

В трети курс се изучават задължителни и модулни специални учебни дисциплини: "Журналистическо творчество", "Икономически и социален анализ", "Международни отношения", "Политически анализ", "Култура и медии", "Вътрешна политика и медии", "Медийна регулация" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми учебни дисциплини в две специализации - "Печатни медии" и "Електронни медии": "Медия мениджмънт", "Медия маркетинг и реклама", "Връзки с обществеността", "Продуцентство", "Пресжурналистика", "Радио- и телевизионна комуникация", "Онлайн медии", "Кризисен PR", "Иноватика в медиите" и др.

Завършилите специалността могат да работят като: репортери, редактори, наблюдатели, коментатори в издателства, радио- и телевизионни станции, звукозаписни и филмови компании, маркетингови и рекламни агенции, фирми и организации. Да осъществяват: изпълнителска журналистическа, издателска и продуцентска дейност; кампании по реклама и връзки с обществеността за различни организации; реализация във всички други сфери на бизнеса, на длъжности, свързани с осъществяването на връзките на различни организации и институции с медиите и в областта на икономическата журналистика; участие в международни медийни програми, проекти и дейности. Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в магистърска степен в същото или друго професионално направление, а след това и по докторска програма.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+