beta версия

Прогнозиране и планиране

Прогнозиране и планиране в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Прогнозиране и планиране горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Инфорамация

Образователната цел е придобиване на специализирани знания по макроикономическо прогнозиране, програмиране и планиране, фирмено планиране и регионално планиране и програмиране.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Социална политика", "Маркетингови изследвания", "Маркетингово планиране", "Потребителско поведение", "Проектиране на управленски информационни системи", "Интернет технологии", "Индустриални отношения", "Икономически анализи и прогнози" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Национално планиране", "Регионално планиране", "Фирмено планиране", "Демография и пазари на труда", "Система на националните сметки", "Изследване на операциите", "Управление на проекти", "Регионално развитие на европейски структури", "Оперативно планиране", "Борси и борсови операции", "Пазарни стратегии".

Завършилите специалността могат да работят във: държавната и местната власт, международни институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+