beta версия

Регионално развитие

Регионално развитие в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Регионално развитие горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалност "Регионално развитие" е съвременна и утвърждаваща се специалност. Обучението е насочено към получаване на фундаментални и специализирани знания и умения за подготовката на специалисти в областта на регионалното развитие, управлението на градовете, както и реализацията на политики за устойчиво развитие, растеж и заетост в централните и периферните урбанизирани райони на Европа и Република България.

Обучението акцентира върху регионалната проблематика и по-конкретно: устройство на територията, геодемография, регионална икономика, устойчиво развитие на регионите, стратегическо регионално планиране, регионално програмиране, регионална политика, местно самоуправление, урбанистика и градско развитие, публично-частни партньорства, финансиране на регионални проекти.

В резултат от обучението студентите придобиват умения за: анализ и оценка на териториалните системи; решаване на проблемите на регионалното балансирано и устойчиво развитие; прилагане на механизмите на дългосрочния регионален социално-икономически растеж; вземане на решения на управленско ниво; оперативно управление на проекти, планове и стратегии за регионално развитие; разработване на програмни документи и политики за регионално развитие.

Завършилите специалността могат да се реализират в министерства, държавни агенции, държавни комисии, областни и местни администрации, научноизследователски организации, неправителствени организации, агенции за регионално развитие, институции за регионално развитие и политика на Европейския съюз.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+