beta версия

Статистика и иконометрия

Статистика и иконометрия в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Статистика и иконометрия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението по тази специалност има над 60-годишна традиция в УНСС. Целта е подготовката на икономисти за статистическа обработка и анализ на информация с помощта на компютърна техника и специализиран софтуер. Съдържанието на учебните програми отговаря на добрите европейски практики за университетско обучение в областта на приложната статистика и иконометрия.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят във: консултантски фирми (в т.ч. маркетингови агенции, фирми и организации в областта на анализа на финансовото състояние, на обосновката на инвестиционни решения, на оценката на риска, на статистическия контрол на качеството, социологически агенции и др.), банки, осигурителни фондове и застрахователни институти, Националния статистически институт, фондови борси, държавната и общинската администрация, международни организации, европейски институции, неправителствени организации, научни и изследователски институти, експериментални бази, висши и средни училища.

Катедрата осигурява за всички свои студенти стаж в Националния статистически институт и частни фирми, както и възможност за участие в изследователски проекти.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+