beta версия

Застраховане и социално дело

Застраховане и социално дело в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Застраховане и социално дело горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в застрахователни компании, пенсионни фондове, здравноосигурителни институции и др., чиято роля и значение нарастват в условията на бързо променящата се икономическа и социална среда.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители, експерти и специалисти във: застрахователни и презастрахователни дружества, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни дружества, центрове и заведения за социално подпомагане, застрахователни посредници - застрахователни брокери и застрахователни агенти, осигурителни посредници, консултантски организации, централната и местната администрация, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и др.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+