beta версия

Специалности във Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Английски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Археология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Балканистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Библиотечно-информационни дейности
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Българска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и география
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и източен език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и история
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и немски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и руски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Български език и френски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Връзки с обществеността
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
География
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Германистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Етнология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Журналистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Графика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Живопис
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Скулптура
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства - Стенопис
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства – реставрация и консервация
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Изящни изкуства – рисуване и интермeдия
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Информатика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Испански език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История и география
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История и философия
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
История и чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Китайски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Книгоиздаване
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Компютърни науки
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Културен туризъм
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Маркетинг
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Математика и информатика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Международни икономически отношения
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и английски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и испански език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и руски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Начална училищна педагогика и френски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Немски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Педагогика на обучението по История и чужд език (английски, немски, френски и руски)
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Политология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Право
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предприемачество в социалната сфера
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предучилищна и начална училищна педагогика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предучилищна педагогика и френски език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Предучилищна педагогика и чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Психология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Публична администрация
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Романистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Русистика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Руски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Славянска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Социална педагогика
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Социални дейности
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Стопанско управление
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Счетоводство и контрол
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Теология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Туризъм
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Философия
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Финанси
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Френска филология
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Френски език и втори чужд език
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Църковни изкуства
Великотърновски университет ''Св. Св. Кирил и Методий''
Велико Търново
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+