beta версия

Специалности в Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Биотехнологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Българска филология
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Български език и история
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Екология и опазване на околната среда
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Електроника
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Индустриален мениджмънт
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Компютърни системи и технологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Маркетинг
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Медицинска сестра
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Начална училищна педагогика и чужд език
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Неорганични химични технологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Органични химични технологии
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Предучилищна и начална училищна педагогика
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Предучилищна педагогика и чужд език
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Социална педагогика
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Стопанско управление
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Технология на материалите и материалознание
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Туризъм
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Химично инженерство
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Химия
Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''
Бургас
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+