beta версия

Стопанско управление

Стопанско управление в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Стопанско управление горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

„Стопанско управление“ е университетска специалност в професионалното направление „Администра-ция и управление“. В подготовката на студентите по тази специалност са включени базови знания по икономи-ка, организация и управление на бизнес организациите. Придобиват се умения за диагностика на проблеми в
бизнес среда, разработване и избор на управленски решения, организация и контрол на изпълнението им.
Обучението се провежда по бакалавърски учебен план, разработен в съответствие с българския и светов-ния опит в подготовката на мениджъри.

Професионална реализация:

Завършилите могат успешно да се реализират като управляващи на различни равнища в бизнес организа-циите. Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+