beta версия

Специалности в Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''


СПЕЦИАЛНОСТ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД КОЛКО ДА ИЗКАРАМ
НА ИЗПИТА?
КАНДИДАТСТВАНЕ
Английска филология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Английски език и руски език
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Археология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Астрономия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Биология и физика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Биология и химия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Българска филология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Българска филология с библиотечно информационни дейности
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Български език и история
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Български език и руски език
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Връзки с обществеността
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
География и биология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Геодезия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Екология и опазване на околната среда
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Журналистика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Изобразително изкуство
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Икономика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Икономическа информатика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Инженерна логистика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
История
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
История и география
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Компютърна информатика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Компютърни информационни технологии
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Компютърни технологии за автоматизация на производството
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Комуникационни и информационни системи
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Математика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Математика и информатика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Музика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Начална училищна педагогика и чужд език
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Предучилищна и начална училищна педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Предучилищна педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Приложна германистика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Приложна лингвистика (турски език и немски език)
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Растителна защита
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Руска филология с бизнес комуникация
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Сигналоохранителни системи и технологии
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Системи за сигурност
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Социална педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Социални дейности
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Специална педагогика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Стопанска математика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Теология
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Техника и технологии
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Туризъм
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Турска фиолология с бизнес комуникация
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Физика
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Физическо възпитание
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Химия
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Химия и опазване на околната среда
Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''
Шумен
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+