beta версия

Топлотехника

Топлотехника в ТУ - София

Технически университет - София

Университети със специалност Топлотехника горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Създадена е за осигуряване на високо качествени знания и умения на студентите, независимо от тяхната предварителна подготовка и образование, за развиване на техните възможности за професионална реализация в обществения сектор, промишлеността и бизнеса.

В двете си образователни степени – бакалавър и магистър, специалността „Топлотехника“ е структурирана върху добре основани курсове, насочени към проектирането и анализа на енергопреобразуващите системи при крайния потребител на енергия – в сградите и промишлените обекти. Това процесите и системитеза отопление, вентилация, климатизиране, както и различни промишлени топлинни процеси и системи.

Обучението осигурява знания за енергийните характеристики и енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, системите за осигуряване на микроклимата в средата, в която хората живеят и работят. Знания за балансиране на качеството на живота с потребността от съхранение на ресурсите на земята- и по-специално енергията, и опазването на околната среда. Студентите изучават различните енергийни ресурси – традиционните и възобновяемите – и ефективните системи за тяхното оползотворяване, като комбинирани системи за производство на топлина, студ и електричество, различни активни и пасивни слънчеви системи, високоефективно генератори на топлина и студ, съвременни материали и системи за управление на топлинни процеси.

Те също изучават влиянието на енергопотреблението върху околната среда и начините за намаляване на вредния ефект от това, като получават знания и придобиват умения за прилагане на съвременни методи за анализ на този сложен комплекс от взаимни връзки и ефекти. По такъв начин студентите се подготвят като професионалисти, които разбират баланса между потребността от енергия, качество на средата и изчерпаемостта на енергийните ресурси и могат да предложат съвременни ефективни и екологосъобразни решения.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+