beta версия

Връзки с обществеността

Връзки с обществеността в БСУ - Бургас

Бургаски свободен университет

Университети със специалност Връзки с обществеността горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Включени са дисциплини, осигуряващи подготовка в сферите: социални науки, психология, управление, маркетинг, реклама. Предвидено е широко изучаване на западен език. Акцентува се върху комуникативната компетентност на водещите специалисти и на уменията да привличат медиите за целите на организацията, да управляват ефективно социалните, икономическите, политическите ситуации и конфликти чрез реализиране на имиджмейкърски кампании. За практическото обучение на студентите функционира учебна PR агенция.

Професионална реализация:

завършилите могат да се реализират в агенции, отдели и специализирани звена на държавната администрация, частния бизнес, науката, образованието, културата, средствата за масова информация, банковото и застрахователното дело, армията, полицията, здравеопазването, в рекламни и PR агенции, в политически партии, граждански движения и организации.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+