beta версия

Финанси

Финанси в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Финанси горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

 • Специалистите, завършили специалността “Финанси”, притежават знания и практически умения в публичните, в корпоративните финанси и в банковото дело. Финансистите са компетентни по въпросите относно застраховането, осигурителните системи, фондовите борси, банковите сделки, парите, посредничеството, данъчната политика и др. Основните специални дисциплини, които се изучават от бъдещите специалисти, са:

  • Публични финанси;

  • Теория на парите;

  • Въведение в банковото дело;

  • Банкови сделки;

  • Теория на финансовото посредничество;

  • Корпоративни финанси;

  • Финансови инвестиции;

  • Данъчна политика;

  • Местни финанси;

  • Основи на застраховането;

  • Осигурителни системи и фондове;

  • Международни финанси.

Професионална реализация:

 • Завършилите специалността могат да заемат изпълнителски и ръководни позиции в институции от системата на Министерството на финансите, в местната (общинската) финансова администрация, в управления и в отдели на Българската народна банка и на търговските банки, в спестовно-кредитните организации, в Националната агенция по приходите, в инвестиционните, застрахователните и пенсионноосигурителните компании, в териториалните поделения на Сметната палата, финансовите служби и отделите на Националния осигурителен институт и на фирми от различни отрасли и сфери на икономиката. Те могат да работят като:

  • финансови, банкови, застрахователни и осигурителни експерти;

  • финансови консултанти;

  • борсови агенти;

  • специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+