beta версия

Финанси

Финанси в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Финанси горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Подготвя висококвалифицирани специалисти със знания и умения за работа на средно и висше управленско ниво във финансовата сфера и за вземане на рационални решения на оперативно равнище. Завършилите студенти получават знания и изграждат умения за прилагане на методите на счетоводен и финансов анализ, математическа обработка, статистически анализ, за извършване на научни и приложни изследвания. Акцентира се върху създаването и развитието на комуникативност, умение за работа в екип, активно и отговорно отношение към извършваната дейност, стремеж към рационални промени и висока ефективност, способности за непрекъснато актуализиране на знанията. Отчетена е и необходимостта от солидна юридическа и счетоводна подготовка и компютърни умения.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: финансови мениджъри, специалисти по финанси в бюджетните организации, кредитни инспектори, брокери и дилъри, данъчни инспектори, специалисти по застраховане, социално осигуряване, митнически инспектори, преподаватели и др. в областта на банковата система, публичната администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби на предприятия, финансовия контрол, инвестиционните дружества, университетите и др. Доказателство за успешната реализация са заеманите позиции от завършили специалността – министри и заместник-министри на финансите, членове на УС на БНБ, ръководители на държавни институции, изпълнителни директори на банки и членове на управителните и надзорните органи на финансови институции.

Учебният план за бакалавър по икономика - специалност "Финанси" - е съобразен с изискванията на МОМН и законовата уредба. Той позволява продължаване на обучението в магистърска образователно-квалификационна степен в УНСС и в други висши училища

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+