beta версия

Икономика на търговията

Икономика на търговията в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Икономика на търговията горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

 • В процеса на обучението студентите от специалността получават задълбочени познания и висока квалификация в областта на икономиката и управлението на търговията:

  • широко фундаментално икономическо образование;

  • солидна специална подготовка;

  • практически умения за адаптиране на теоретичните знания.

 • Студентите от специалността придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес, разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса, обосновката на проекти за създаване на собоствен бизнес, търговското предприемачество, характера и особеностите на отделните сектори на търговията, бизнес комуникациите, борсовата търговия и др.

Професионална реализация:

 • Специалност “Икономика и управление на търговията” притежава едновременно отраслови и функционални измерения, тъй като подготвя специалисти за отрасъл “Търговия” и за предприятия от различни сектори от икономиката и социално-обществения живот.

 • Завършилите специалността могат да се реализират в няколко направления:

  • в различните равнища на мениджмънта в специализираните фирми за търговия, в това число в големите търговски вериги и малкия и среден бизнес;

  • да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички безнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;

  • да работят като експерти и мениджъри по търговия, продажби, маркетинг, логистика;

  • да осъществяват функциите на търговски и борсови посредници, агенти, дистрибутори, представители, аналитици, консултанти и др.

  • да стартират успешно самостоятелен търговски бизнес в различни сектори на икономиката.

Учебен план горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+