beta версия

Арабистика

Арабистика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Арабистика горе

Описание горе

 

 

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Цели

Образователни
Осигуряване на широка и задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на арабското езикознание, литературознание, културознание  и обществознание.  

Професионални
Подготовка на високо квалифицирани специалисти арабисти в съответствие с най-високите европейски и световни критерии в тази научна област. 

Възможности за реализация и за понататъшно развитие
Студентите, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по арабистика, могат да продължат обучението си в магистърска степен по специалността или да се реализират като специалисти в различни държавни учреждения и в частния сектор.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+