beta версия

Балканистика

Балканистика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Балканистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността Балканистика към Факултета по славянски филологии е открита с решение на Академическия съвет на Софийския университет през 1994 г.

тудентите в тази специалност се запознават с духовната култура и историята на балканския регион от античността до най-ново време, както и с литературите на балканските народи. Те усвояват практически езиците, които заедно с българския образуват балканския езиков съюз (албански, гръцки и румънски). Посочените балкански езици се изучават постъпателно, с равен хорариум от 480 часа, като след приключването на трите курса студентите имат право да изберат един от езиците за допълнителна квалификация в рамките на 60 часа. В учебния план са включени и задължително избираеми дисциплини с различна насоченост – филологическа, етнокултурна, историческа, което позволява на студентите да получат повече знания в предпочитаната от тях област. Широкопрофилното образование открива пред студентите – балканисти повече възможности за професионална реализация, а специалността им дава както богата обща култура, така и конкретни знания.

Учебният план на специалността е изготвен на основание на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование и образователно-квалификационната степен «магистър» по специалностите от професионално направление филологии от 1996 г. и по-късните й допълнения. 

По време на следването си студентите могат да запишат и близка втора специалност (новогръцка, румънска или друга филология; културология, политология, международни отношения). Въведената кредитна система за оценяване на студентите им позволява частично обучение в други университети у нас и в чужбина по различни образователни програми. Студентите от специалността Балканистика имат възможност да придобият по-висока компетентност в един или повече избрани от тях балкански езици и чрез краткросрочни и/или дългосрочни специализации в чужбина, в съответните страни.

Професионална реализация:

Магистрите по балканистика са широкопрофилни специалисти с успешно професионално осъществяване, като се ценят особено техните комбинирани знания по балкански и международни езици. Без допълнителна квалификация и с минимална професионална адаптация те са конкурентноспособни на вътрешния и европейския трудов пазар. Абсолвентите на специалността се реализират като научни работници в институти на БАН, преподаватели в СУ и в други университети в страната, журналисти в БТА, в държавни и частни телевизии и в периодичния печат, преводачи към ЕС, говорители в албанската и гръцката редакция на Българското радио, служители в чуждестранни фирми, преподаватели в средни училища по гръцки и румънски език, преводачи.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+