beta версия

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Екология и опазване на околната среда горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите от специалност Екология и опазване на околната среда се подготвят да провеждат всетранни изследвания на екосистемите и да установяват нарушеното екологично равновесие в екосистемите и природните комплекси с оглед поддържане и възстановяване на екологичното равновесие в природата.

Професионална реализация:

Завършилите получават квалификационната степен „бакалавър по екология и опазване на околната среда". Те намират своята професионална реализация в държавни, научни, научно-приложни звена, частни, кооперативни и държавни фирми, в които се разработват проблемите на екологията и опазването, обогатяването и възпроизводството на околната среда и биоресурсите, в националните паркове, резервати и други защитени територии, БАН, Селскостопанската Академия, а така също проектантски организации и фирми, разработващи екологични експертизи в общините и кметствата по проблеми на опазването на околната среда.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следните линкове:

за редовно обучение:

за задочно обучение:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+