beta версия

Философия

Философия в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Философия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в специалност Философия, бакалавърска степен съгласно учебния план се осъществява в рамките на 8 семестъра. Общият хорариум е 3000 часа.
Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини.
В блока на Задължителните дисциплини се предлагат 23 задължителни дисциплини с общ хорариум 2370 часа. Обучението във всяка от тях завършва с полагане на изпит.
В блока на Избираемите дисциплини са включени 26 курса, от които студентите от І до VІ сем. трябва задължително да изберат 4 дисциплини, с хорариум от 120 часа, които след успешно положен изпит носят 9 кредита.
В началото на всеки семестър се предлагат специализирани дисциплини с хорариум от 30 ч. лекции или семинарни занятия. Успешно положеният изпит носи 2,5 кредита. Студентите са длъжни да изберат най-малко 5 за целия курс на обучение. Общият хорариум на избираемите дисциплини е 630 ч.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следните линкове:

за редовно обучение:

за задочно обучение:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+