beta версия

Физика

Физика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Физика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалност ФИЗИКА изборните курсове са в областта на вълновата физика и нейното приложение, кондензираното състояние на материята, атомната физика, атомното ядро и елементарните частици, теоретичната и математична физика, лазерната физика, оптика, спектроскопия, фотонни технологии, физична електроника и други области.

Професионална реализация:

Завършващите специалност “Физика” по - конкретно са подготвени като теоретици и експериментатори в областта на механиката и молекулната физика, на електрическите и магнитните явления, на физическата и геометричната оптика, на атомната и ядрената физика, елементарните частици, радиоелектрониката, теоретичната физика, физиката на твърдото тяло.

Специалистите от специалност Физика са предназначени да работят предимно в системата на МОН, БАН, енергетиката, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и други министерства като аналитични специалисти с висше образование. Широкопрофилната им подготовка позволява да работят и в близки области на познанието, а така също да започнат и развиват успешно самостоятелен бизнес.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+